Predaj prvkov na prerušenie tepelných mostov

Dodávame špičkový sortiment prvkov ISOPRO a ISOMAXX na všetky časti stavby, kde je potrebné zamedziť prestupom tepla.


Dopyt alebo volajte zdarma na 0850 850 505

Termokoš = Balkónový izolačný nosník

 • Spoľahlivé riešenie problémov stavebnej fyziky na rozhraní medzi exteriérom a interiérom
 • Široký výber balkónových izolačných nosníkov
 • Dodanie do 10 pracovných dní
 • Máme certifikáciu balkónových izolačných nosníkov ISOPRO a ISOMAXX
 • Dosah po celom Slovensku – pobočky Bratislava, Sučany, Košice

Ponuka termokošov

Tepelno-izolačné prvky
ISOPRO betón/betón

ISOPRO je tepelno-izolačný a nosný spojovací prvok medzi betónovými stavebnými časťami. Jeho vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti riešia spoľahlivo stavebno-fyzikálne problémy na styku vonkajších a vnútorných stavebných častí.

Prvky ISOPRO majú izoláciu 80 mm.

ISOPRO typ A-IP
pre konzolové balkóny

Prvok prenáša záporný ohybový moment a kladnú priečnu silu. Je vyrobený z nehrdzavejúcej rebrovanej ocele, nástrojová oceľ triedy 1.4571 s integrovaným závesným vystužením (armovaním). Každý typ možno dodať vo vyhotovení R90/RI120 a tiež ako 2-dielny prípojný prefabrikovaný diel.

 • Šírka prvku: 1000 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOPRO typ A-IPT
pre konzolové balkóny

Prvok prenáša záporný ohybový moment a kladnú priečnu silu. Je vyrobený z rebrovanej ocele, nástrojová oceľ triedy 1.4571. Prvok má integrované závesné vystuženie (armovanie). Každý typ možno dodať vo vyhotovení R90/RI120 a tiež ako 2-dielny prípojný prefabrikovaný diel.

 • Šírka prvku: 1000 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOPRO typ A-IPQ
pre kĺbovo uložené dosky

(napr. balkóny a lodžie na stĺpoch). Prvok prenáša kladnú priečnu silu. Je vyrobený z nehrdzavejúcej rebrovanej ocele, nástrojová oceľ triedy 1.4571. Rovné tlačené betónové prvky umožňujú jednoduchú montáž. Každý typ je možné dodať aj vo vyhotovení R90/RI120.

 • Šírka prvku: 1000 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOPRO typ A-IPQS
pre kĺbovo uložené dosky

Tepelno-izolačný prvok na prenos priečnej sily pri kĺbovo uložených betónových doskách a pri bodovom zaťažení. Prvok prenáša kladnú priečnu silu. Je vyrobený z nehrdzavejúcej nerezovej ocele 1.4571/1.4362. Dodanie je možné aj v protipožiarnej úprave R90/RI120. Používa sa v kombinácii s typom A-IPQZ.

 • Šírka prvku: 300/400 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOPRO typ A-IPQZ
pre kĺbovo uložené dosky pri bodovom zaťažení

Tepelno-izolačný prvok na napojenie balkónov a lodžií, prenáša kladnú priečnu silu. Je vyrobený z nehrdzavejúcej nerezovej ocele 1.4571/1.4362. Dodanie je možné aj v protipožiarnej úprave R90/RI120. Používa sa v kombinácii s typom A-IPQS.

 • Šírka prvku: 300/400/500 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOPRO typ A-IPQQ
pre kĺbovo uložené dosky

Prvok prenáša kladnú a zápornú priečnu silu. Je vyrobený z nehrdzavejúcej nerezovej ocele 1.4571/1.4362. Dodanie je možné aj v protipožiarnej úprave R90/RI120.

 • Šírka prvku: 2×500 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOPRO typ A-IPQQS
pre kĺbovo uložené dosky pri bodovom zaťažení

Tepelno-izolačný prvok na prenos priečnej sily pri podopretých doskách a bodovom zaťažení. Prenáša kladnú a zápornú priečnu silu. Je vyrobený z nehrdzavejúcej nerezovej ocele 1.4571/1.4362. Dodanie je možné aj v protipožiarnej úprave R90/RI120.

 • Šírka prvku: 300/400 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOPRO typ A-IPTD
pre dosky s odskočením konzoly

Tepelno-izolačný prvok na priebežné betónové dosky. Prenáša kladný a záporný ohybový moment a priečnu silu. Je vyrobený z nehrdzavejúcej nerezovej ocele 1.4571/1.4362. Dodávka je možná aj v protipožiarnej úprave R90/RI120.

 • Šírka prvku: 2×500 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOPRO typ A-IPH
pre bodový prenos vodorovných síl

Slúži na prenos vodorovných síl rovnobežne alebo zvislo k izolačnej rovine. Nasadzuje sa bodovo ako doplňujúci prvok k typom A-IP, A-IPT, A-IPQ, A-IPQQ. Je vyrobený z nehrdzavejúcej nerezovej ocele 1.4571/1.4362. Dodanie je možné aj v protipožiarnej úprave R90/RI120.

 • Šírka prvku: 100 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOPRO typ A-IPE
pre bodový prenos vodorovných síl

Slúži na prenos vodorovných síl rovnobežne alebo zvislo k izolačnej rovine. Nasadzuje sa bodovo ako doplňujúci prvok k typom A-IP, A-IPT, A-IPQ. Je vyrobený z nehrdzavejúcej nerezovej ocele 1.4571/1.4362. Dodanie je možné aj v protipožiarnej úprave R90/RI120.

 • Šírka prvku: 100 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOPRO typ A-IPA
pre napojenie atiky na stropnú dosku

Tepelno-izolačný prvok na spojenie atiky s doskou podlažia, používa sa bodovo. Je vyrobený z nehrdzavejúcej nerezovej ocele 1.4571/1.4362. Dodanie je možné aj v protipožiarnej úprave R90/RI120. Prvky sa použijú bodovo podľa statických požiadaviek.

 • Šírka prvku: 350 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOPRO typ A-IPF
pre napojenie predsadeného parapetu na dosku podlažia

Tepelno-izolačný prvok na spojenie železobetónovej konzoly s doskou podlažia, používa sa bodovo. Je vyrobený z nehrdzavejúcej nerezovej ocele 1.4571/1.4362. Dodanie je možná aj v protipožiarnej úprave R90/RI120. Používa sa bodovo podľa statických požiadaviek. Dĺžka prvku je 350 mm. Minimálna hrúbka odizolovanej stropnej dosky je 160 mm. Minimálna hrúbka parapetu je 130 mm. Hrúbka izolácie je 60 mm.

 • Šírka prvku: 350 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOPRO typ A-IPO
pre napojenie železobetónovej konzoly

Tepelno-izolačný prvok na spojenie železobetónovej konzoly s doskou podlažia, používa sa bodovo. Je vyrobený z nehrdzavejúcej nerezovej ocele 1.4571/1.4362. Dodanie je možné aj v protipožiarnej úprave R90/RI120. Prvky sa používajú bodovo podľa statických požiadaviek. Prvky s výškou od 180 mm sa tepelne odizolujú.

 • Šírka prvku: 1000 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOPRO typ A-IPS
pre napojenie prievlaku ku stene

Tepelno-izolačný prvok na spojenie železobetónového nosníka s doskou podlažia. Prvok prenáša kladnú a zápornú priečnu silu. Je vyrobený z nehrdzavejúcej nerezovej ocele 1.4571/1.4362. Dodanie je možné aj v protipožiarnej úprave R90/RI120.

 • Šírka prvku: 220 mm
 • Výška prvku: 300/350/400/600 mm

Detail
Dopyt +

ISOPRO typ A-IPW
pre napojenie dvoch stien

Tepelno-izolačný prvok na napojenie stien podlažia. Prenáša ohybový moment a priečnu silu vo zvislom a vodorovnom smere. Použitá je nehrdzavejúca nerezová oceľ 1.4571/1.4362. Možná aj protipožiarna úprava R90/RI120. Šírka steny 150-250 mm. Výška steny sa upraví na mieru (1500 - 3000 mm)

 • Šírka prvku: 150–250 mm
 • Výška prvku: 1500–3000 mm

Detail
Dopyt +

Tepelno-izolačné prvky
ISOMAXX betón/betón

Perfektné tepelno-izolačné vlastnosti ISOMAXXu spoľahlivo riešia fyzikálne stavebné problémy na prechode medzi vonkajšími a vnútornými stavebnými časťami.

Prvky ISOMAXX majú izoláciu 120 mm.

ISOMAXX typ IM, IMT
pre balkónové dosky

Prvok prenáša záporný ohybový moment a kladnú priečnu silu. Je vyrobený z nehrdzavejúcej rebrovanej ocele, nástrojová oceľ triedy 1.4571 s integrovaným závesným vystužením (armovaním). Každý typ možno dodať vo vyhotovení R90/RI120 a tiež ako 2-dielny prípojný prefabrikovaný diel.

 • Šírka prvku: 1000 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOMAXX typ IMQ
pre kĺbovo uložené dosky

(Napr. balkóny a lodžie na stĺpoch). Prvok prenáša kladnú priečnu silu. Je vyrobený z nehrdzavejúcej rebrovanej ocele, nástrojová oceľ triedy 1.4571. Každý typ je možné dodať aj vo vyhotovení R90/RI120.

 • Šírka prvku: 1000 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOMAXX typ IMTQS
pre kĺbovo uložené dosky pri bodovom zaťažení

Tepelno-izolačný prvok na prenos priečnej sily pri kĺbovo uložených betónových doskách a pri bodovom zaťažení. Prvok prenáša kladnú priečnu silu. Je vyrobený z nehrdzavejúce nerezovej ocele 1.4571/1.4362. Dodanie je možné aj v protipožiarnej úprave R90/RI120.

 • Šírka prvku: 300/400/500 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOMAXX typ IMTQZ
pre kĺbovo uložené dosky pri bodovom zaťažení

Tepelno-izolačný prvok na napojenie balkónov a lodžií, prenáša kladnú priečnu silu. Je vyrobený z nehrdzavejúcej nerezovej ocele 1.4571/1A362. Dodanie je možné aj v protipožiarnej úprave R90/RI120.

 • Šírka prvku: 300/400/500 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOMAXX typ IMTQQ
pre kĺbovo uložené dosky

Prvok prenáša kladnú a zápornú priečnu silu. Je vyrobený z nehrdzavejúce nerezovej ocele 1.4571/1.4362. Dodanie je možné aj v protipožiarnej úprave R90/RI120.

 • Šírka prvku: 1000 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOMAXX typ IMTQQS
pre kĺbovo uložené dosky pri bodovom zaťažení

Tepelno-izolačný prvok na prenos priečnej sily pri podopretých doskách a bodovom zaťažení. Prenáša kladnú a zápornú priečnu silu. Je vyrobený z nehrdzavejúcej nerezovej ocele 1.4571/1.4362. Dodanie je možné aj v protipožiarnej úprave R90/RI120.

Detail
Dopyt +

ISOMAXX typ IMTH
pre bodový prenos vodorovných síl

Slúži na prenos vodorovných síl rovnobežne alebo zvislo k izolačnej rovine. Nasadzuje sa bodovo ako doplňujúci prvok k typom IMT, IMTQ. Je vyrobený z nehrdzavejúcej nerezovej ocele 1.4571/1.4362. Dodanie je možné aj v protipožiarnej úprave R90/RI120.

 • Šírka prvku: 150 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOMAXX typ IMTE
pre bodový prenos vodorovných síl

Slúži na prenos vodorovných síl rovnobežne alebo zvislo k izolačnej rovine. Nasadzuje sa bodovo ako doplňujúci prvok k typom IMT, IMTQ. Je vyrobený z nehrdzavejúcej nerezovej ocele 1.4571/1.4362. Dodanie je možné aj v protipožiarnej úprave R90/RI120.

 • Šírka prvku: 150 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

ISOMAXX typ IMTD
pre konzolové balkóny

Prvok prenáša záporný ohybový moment a kladnú priečnu silu. Je vyrobený z nehrdzavejúcej rebrovanej ocele, nástrojová oceľ triedy 1.4571 s integrovaným závesným vystužením (armovaním). Každý typ možno dodať vo vyhotovení R90/RI120 a tiež ako 2-dielny prípojný prefabrikovaný diel.

 • Šírka prvku: 1000 mm/2×500 mm
 • Výška prvku: 160–250 mm

Detail
Dopyt +

Tepelno-izolačné prvky
ISOPRO betón/oceľ

Tepelno-izolačné nosné spojovacie prvky ISOPRO betón-oceľ slúžia na prenos síl pri napojení voľne vyčnievajúcich oceľových konštrukcií na oceľovo-betónové časti.

Prvky ISOPRO majú izoláciu 80 mm.

ISOPRO typ SBM

ISOPRO typ SBM sa používa na pripojenie voľne vyčnievajúcich oceľových alebo drevených konštrukcií na oceľovo-betónových stavebných častiach. Vďaka vynikajúcemu tepelnému odizolovaniu pomocou prvku ISOPRO sa spoľahlivo vyriešia fyzikálne problémy, ktoré vzniknú na stavbe na prechodoch medzi vonkajšími a vnútornými stavebnými prvkami. Tepelno-izolačný prvok pozostáva z izolačného trupu so staticky pôsobiacou prútovou konštrukciou pre bezpečnejší prenos síl. Prenáša ohybový moment a priečnu silu.

 • Šírka prvku: 200 mm
 • Výška prvku: 180/200/220 mm

Detail
Dopyt +

ISOPRO typ SBQ

ISOPRO typ SBQ sa používa na pripojenie podopretých oceľových alebo drevených konštrukcií na oceľovo-betónové stavebné časti. Vďaka vynikajúcej tepelnej izolácii pomocou prvkov ISOPRO sa spoľahlivo vyriešia fyzikálne problémy, ktoré vzniknú na stavbe na prechodoch medzi vonkajšími a vnútornými stavebnými prvkami. Tepelno-izolačný prvok pozostáva z izolačného trupu so staticky pôsobiacou prútovou konštrukciou pre bezpečnejší prenos síl. Prenáša priečnu silu.

 • Šírka prvku: 200 mm
 • Výška prvku: 180/200/220 mm

Detail
Dopyt +

Tepelno-izolačné prvky
ISOPRO betón/drevo

Tepelno-izolačné nosné spojovacie prvky ISOPRO betón-drevo slúži na prenos ohybového momentu a posuvných síl pri napojení voľne vyčnievajúcich drevených konštrukcií, ako sú drevené balkóny alebo prístrešky, na oceľovo-betónové stavebné časti (stropy).

Prvky ISOPRO majú izoláciu 80 mm.

ISOPRO typ HBM

Vďaka vynikajúcemu prerušeniu tepelného mostu pomocou prvku ISOPRO typ HBM sa spoľahlivo vyriešia fyzikálne problémy, ktoré vznikajú na stavbe na prechod medzi vonkajšími a vnútornými stavebnými časťami. Tepelnoizolačný prvok ISOPRO typ HBM pozostáva z izolačného trupu a staticky pôsobiacej prútovej konštrukcie pre bezpečnejší prenos síl.

 • Prerušenie tepelných mostov podľa DIN 4108-2.
 • Jednoduchá a bezpečná montáž vďaka plynulému nastavovaniu výšky.

Detail
Dopyt +

ISOPRO typ HBQ

Vďaka vynikajúcemu prerušeniu tepelného mostu pomocou prvku ISOPRO typ HBQ sa spoľahlivo vyriešia fyzikálne problémy, ktoré vznikajú na stavbe na prechod medzi vonkajšími a vnútornými stavebnými časťami. Tepelnoizolačný prvok ISOPRO typ HBQ pozostáva z izolačného trupu a staticky pôsobiacej prútovej konštrukcie pre bezpečnejší prenos síl.

 • Prerušenie tepelných mostov podľa DIN 4108-2.
 • Jednoduchá a bezpečná montáž vďaka plynulému nastavovaniu výšky.

Detail
Dopyt +

Klienti

Dopytový formulár

Pridať do dopytu

Obsah dopytu

Cenník termokošov

Názov produktu Cena na predaj od
ISOPRO A-IP 84.16 €
ISOPRO A-IPA 53.30 €
ISOPRO A-IPH 17.70 €
ISOPRO A-IPO 101.73 €
ISOPRO A-IPQ 59.02 €
ISOPRO A-IPQS 47.32 €
ISOPRO A-IPS 123.12 €
ISOPRO A-IPT 315.55 €
ISOPRO A-IPW 204.12 €
ISOPRO A-IPTD 165.26 €
ISOPRO A-IPQQ 80.01 €
ISOPRO A-IPQQS 63.56 €
ISOPRO-IPE 35.72 €
ISOPRO-IPF 85.43 €
Názov produktu Cena na predaj od
ISOPRO-IPQZ 44.47 €
ISOMAXX IMT 125.75 €
ISOMAXX IMQ 85.75 €
ISOMAXX IMTQQ 119.85 €
ISOMAXX IMTQS 65.10 €
ISOMAXX IMTQQS 82.65 €
ISOMAXX IMTQZ 42.90 €
ISOMAXX IMTH 19.85 €
ISOMAXX IMTE 40.70 €
ISOMAXX IMTD 224.35 €
ISOPRO SBM 192.70 €
ISOPRO SBQ 133.85 €
ISOPRO HBM 255.80 €
ISOPRO HBQ 196.95 €

Termokoše dodáva
TEBAU, spol. s r. o.

Pobočky TEBAU

 • Bratislava
 • Košice
 • Sučany

Ponúkame aj prenájom lešeniadebnenia a predaj i prenájom hladiček betónuvibračnej techniky.